Wij herontwikkelen historisch erfgoed

Meer dan de som der delen


Erfgoed is niet zomaar vastgoed. Het vormt het hart van vele persoonlijke verhalen en maakt deel uit van onze identiteit en ons collectieve geheugen. MeyerBergman Erfgoed Groep werkt aan integrale herbestemmings- en herontwikkelingsopgaven, zodat deze bijzondere erfenis doorgegeven wordt aan volgende generaties.
De Groep bestaat uit drie onafhankelijke organisaties, elk met een eigen specialisme en specifiek werkveld: Programmering, Advies & Ontwerp en Ontwikkeling. Gezamenlijk bieden wij een ervaren, multidisciplinaire taskforce die kan worden ingezet bij de meest complexe erfgoedopgaven. De organisaties werken autonoom, in samenwerking met elkaar en/of met externe partijen. Afhankelijk van de opgave en altijd met als uitgangspunt: een duurzaam resultaat.

MeyerBergman Erfgoed Ontwikkeling


MeyerBergman Erfgoed Ontwikkeling verwerft en ontwikkelt historische gebieden en gebouwen en voegt waar nodig nieuwe elementen toe. Het team slaat een brug tussen alle betrokken partijen, in- en extern, en voert de regie voor een vaste koers in dergelijke omvangrijke en complexe projecten. Altijd vanuit het bewustzijn van de culturele, historische maar ook emotionele waarden van ons erfgoed.

MeyerBergman Erfgoed Programmering


MeyerBergman Erfgoed Programmering adviseert op het gebied van programmering en
exploitatie en staat aan de basis van de ontwikkeling van het concept binnen projecten.
Het team zorgt ervoor dat de plek een nieuwe betekenis krijgt en weer gaat leven voor gebruikers en bezoekers.

Hylkema Erfgoed
Advies en Ontwerp


Hylkema Erfgoed – Advies en Ontwerp is het onafhankelijke team van bouwhistorici, architecten en restauratiedeskundigen voor hoogwaardige renovatie- en/of herbestemmingsplannen. Dit team heeft daarbij jarenlange expertise op het gebied van financiering en subsidiëring van erfgoedprojecten. Deze kennis is cruciaal in het vinden van de optimale balans tussen de historische identiteit van het monument en de wensen van eigenaar en gebruiker.

MeyerBergman Erfgoed Groep
Kantoor Utrecht
Mariahoek 4  3511 LD Utrecht
t: 030 200 6410  e: info@mbegroep.nl

Parkeren:
Hoog Catharijne P6
Rijnkade 3
3511 LC Utrecht

Plan je route – Kantoor Utrecht

Lees onze privacyverklaring
Disclaimer

MeyerBergman Erfgoed Groep
Kantoor Den Haag

Lange Voorhout 15  2514 EA Den Haag
t: 070 362 7979 e: info@mbegroep.nl

Parkeren:
Interparking Museumkwartier
Korte Voorthout 2P
2511 EK Den Haag

Plan je route – Kantoor Den Haag

Lees onze privacyverklaring
Disclaimer